deblokada zadra

TAJNA VOJNA DOКUMENTA koja demaskiraju LAŽI Momčila Perišića kukavice i izdajnika (VIDEO)

TAJNA VOJNA DOКUMENTA koja demaskiraju LAŽI Momčila Perišića kukavice i izdajnika (VIDEO)

„Nacionalisti…nacionalisti ….srpski nacionalisti su smatrali i sada smatraju i to javno govore, među kojima je evo kandidat za predsednika Srbije Toma Nikolić to i sada govori, da je prirodna granica između Hrvatske i Srbije Virovitica – Кarlovac – Кarlobag. Zašto? Zato što naselja sa srpskim stanovništvom se najzapadnije protežu do te linije. Normalno, moj stav i moje lično mišljenje je duboko protiv toga, i rekao sam u startu da nacionalizam srpski koji je favorizovao cara Lazara, podgrejao je hrvatski nacionalizam koji je isterao bana Jelačića“. U sklopu medijske pripreme naroda za ukidanje od strane Vrhovnog kasacionog suda pravnosnažne presude Apelacionog…
OPŠIRNIJE...