arhaični izrazi

30 ZABORAVLJENIH REČI KOJE SU KORISTILI STARI SRBI: Danas retko ko zna njihovo značenje!

30 ZABORAVLJENIH REČI KOJE SU KORISTILI STARI SRBI: Danas retko ko zna njihovo značenje!

Ako kažete da večeras idete “do čaršije” neko će vas verovatno i razumeti, ali kuda ste se uputili ako idete “na čair”? I ko vas to prati kada sa vama ide i “dost”? Još kažite da ćete usput svratiti do “džambasina” i nikome najverovatnije neće biti ništa jasno! Ne govorite vi neki strani jezik nego koristite reči koje su odavno izašle iz upotrebe iako nisu ništa manje korisne ili “lepe”. Jezik se stalno prilagođava i menja, pa tako neke reči ulaze u upotrebu dok druge, neminovno, izlaze i padaju i zaborav. Brišemo prašinu sa nekih od tih izraza, od kojih…
OPŠIRNIJE...