aks

Sud može da prekine štrajk advokata

Sud može da prekine štrajk advokata

Obustava rada advokata u glavnom gradu mogla da bude prekinuta ukoliko Viši sud u Beogradu donese privremenu meru kojom bi odluka Advokatske komore Beograda (AKB) o štrajku bila stavljena van snage. Za sada još nije istekao rok od tri dana u kome AKB treba da se izjasni o predlogu za određivanje privremene mere, ali bi taj rok mogao da istekne poslednjeg dana ove godine. Naime, u Viši sud u Beogradu stigla je u petak tužba sa predlogom za određivanje privremene mere, koju je protiv AKB podneo advokat Aleksandar Cvejić. On tužbom predlaže da sud utvrdi ništavost odluke Skupštine AKB od…
OPŠIRNIJE...