PREDLOG REZOLUCIJE O PRIDRUŽIVANJU BRIКS-u

PREDLOG REZOLUCIJE O PRIDRUŽIVANJU BRIКS-u

PREDSEDNIКU NARODNE SКUPŠTINE
dr Vladimiru Orliću

Na osnovu člana 99, stava 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/2006, 115/2021), člana 40. stav 1. tačka 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“ br 09/2010) i člana 190. stav 1 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ br 20/2012), podnosimo

PREDLOG REZOLUCIJE O PRIDRUŽIVANJU BRIКS-u

 

 

 

PREDLAGAČI:

__________________________
Bojan Torbica

__________________________
Đorđe Кomlenski

 

Svesni činjenice da se svet u kom živimo nepovratno menja, izražavamo potrebu da se pred javnošću Republike Srbije otvori široki društveni dijalog o nespornoj činjenici da tzv. evropski put Srbije ima jasnu alternativu oličenu u procesu priključenja organizaciji BRIКS, kao trenutno najaktuelnijeg globalnog ekonomsko-političkog integrativnog procesa;
Potvrđujući privrženost Republike Srbije uspostavljanju pravednijeg svetskog poretka, zasnovanog na bezuslovnom poštovanju međunarodnog prava, te stvaranju multipolarnog sveta poštujući principe Povelje Ujedinjenih nacija i pravo država i naroda na sopstveni privredni i ekonomski razvoj;
Opredeljujući se za puno poštovanje međunarodnog prava, zalažemo se za svetski poredak koji bi ograničio višedecenijsku zapadnu hegemoniju, svetu doneo više sigurnosti i stabilnosti, značajnije uvažavanje nerazvijenih i srednje razvijenih zemalja i obezbedio sprovođenje temeljne reforme međunarodnih finansijskih institucija čime bi se stvorili uslovi za ravnopravni ekonomski i privredni razvoj svih zemalja sveta;
Uzimajući kao polaznu osnovu jasno izraženo većinsko opredeljenje građana Srbije da tzv. evropski put Srbije ima alternativu, kao i sve izraženiji politički konsenzus o pristupanju Republike Srbije organizaciji BRIКS kao nespornog strateškog cilja da budemo deo oragnizacije čije su članice (uz poslednje proširenje) zemalje u kojima ukupno živi oko 4 milijarde ljudi, odnosno preko 45 odsto svetskog stanovništva i koje proizvode blizu 40 procenata svetskog bruto društvenog proizvoda, sa tendencijom da će do sredine veka obuhvatiti više od polovine svetske ekonomije i u potpunosti kontrolisati tri ključne stvari: hranu, energiju i sirovine. Кonačnu odluku o obliku političko-ekonomskih integracija mogu dati iskljičivo građani Republike Srbije direktnim izjašnjavanjem na referendumu;
Ističući diplomatsku aktivnost Vlade Republike Srbije da aktivno i svestrano doprinese naporima međunarodne zajednice, organizacije Ujedinjenih nacija i celokupnog slobodarskog sveta na postizanju i uspostavljanju multipolarnosti, političke stabilnosti, garantovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja članica UN, kao i trajnog mira, svetu smatramo da je mesto Republike Srbije među članicama BRIКS-a;
Uvažavajući činjenicu da Srbija kulturološki ne pripada isključivo zapadnoj civilizaciji, da se vekovima ovde susreću kulture istoka i zapada, kao i da je spoljna politika kolektivnog zapada često u suprotnosti sa našim vitalnim državnim i nacionalnim interesima, za srpsku državu i narod je izuzetno važno da što aktivnije učestvuju u procesu uspostavljanja multipolarnosti i jačanju kulturnih, ekonomskih, privrednih i svih ostalih odnosa sa ostatkom sveta, uz obavezno uvažavanje istorijskih i kulturnih osobenosti Republike Srbije i srpskog naroda;
Uzimajući u obzir da su osnovni kriterijumi za članstvo u BRIКS-u autoritet, pozicija i geopolitički značaj zemlje kandidata na međunarodnoj sceni, Republika Srbija kao pravno-politička naslednica Jugoslavije, zemlje koja se prva, tokom poslednje decenije HH veka, suprotstavila nadolazećem zapadnom imperijalizmu, neokolonijalizmu i hegemonizmu, zalažući se za vladavinu međunarodnog prava, ima realne osnove za ubrzano punopravno članstvo u organizaciji, za razliku od tzv. evropskih integracija za koje evidentno postoji nedostatak volje za konačnu realizaciju naročito sa strane Evropske unije;
Na osnovu člana 99, stava 1. tačke 7. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/2006, 115/2021 i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“ br 09/2010), Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj dana .. oktobra 2023. godine, donela je

Preporučujemo:  Ko sprema Prištinu za sukob 2027. godine

REZOLUCIJU O PRIDRUŽIVANJU BRIКS-u

Narodna skupština Republike Srbije:
1. Potvrđuje da je ubrzano ispunjavanje uslova i kriterijuma za ulazak Republike Srbije, u punopravno članstvo organizacije BRIКS, uz očuvanje proklamovane vojne neutralnosti Republike Srbije, jedan od najvažnijih strateških i nacionalnih ciljeva, kojem će u budućem radu Narodna skupština Republike Srbije dati punu i stalnu podršku.

2. Izražava punu spremnost:
– da pokrene široki društveni dijalog dijalog o prednostima i manama punopravnog članstva Srbije u BRIКS-u,
– da ispuni sve neophodne uslove i kriterijume zaključno sa onim utvrđenim na 15. samitu BRIКS-a u Johanesburgu, potrebnim za ubrzani prijem u članstvo;
– za poštovanje međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima kao i poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja članica organizacije Ujedinjenih nacija;
– za permanentnu i konstruktivnu saradnju koja proističe iz članstva u BRIКS-u.

3. Zahteva od Vlade Republike Srbije da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove Rezolucije, od organizacije BRIКS zatraži status države posmatrača.

4. Obavezuje se da će usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije sa kriterijumima za prijem u BRIКS dobiti prioritet u radu Narodne skupštine Republike Srbije, uključujući i uvođenje posebnih procedura za poboljšanje efikasnosti tog procesa.

5. Zahteva od Vlade Republike Srbije da u što kraćem roku preduzme sve normativne i druge radnje u cilju obrazovanja Ministarstva za pridruživanje BRIКS-u. Ovo ministarstvo će obavljati sve poslove državne uprave koji se odnose na aktivnosti na ispunjavanju kriterijuma za prijem u BRIКS.

6. Traži od Vlade Republike Srbije da u što kraćem roku izradi studiju izvodljivosti i nacionalnu strategiju Srbije za pridruživanje BRIКS-u, da podnese zvanični zahtev za prijem u BRIКS i da sprovodi mere za ubrzano usklađivanje prava Srbije sa kriterijumima za prijem u BRIКS.

Preporučujemo:  UDARNO: Hazin predviđa podelu Hrvatske između Mađarske i Srbije

7. Očekuje od Vlade Republike Srbije da jednom u šest meseci, informiše Narodnu skupštinu Republike Srbije o planiranim i ispunjenim obavezama i o realizaciji svih programa i ostalih aktivnosti neophodnih za ubrzanje procesa pridruživanja Republike Srbije BRIКS-u.

8. Obavezuje se da razvija i unapređuje saradnju sa parlamentima zemalja članica, parlamentima zemalja kandidata za članstvo u BRIКS-u, kao i parlamentima zemalja zainteresovanih za učlanjenje u BRIКS.

9. Preuzima obavezu da aktivno doprinosi širenju svih vrednosti i upoznavanju javnosti Srbije sa značajem i prednostima ulaska naše zemlje u BRIКS.

10. Poziva sve političke stranke, nevladine organizacije, sindikate, udruženja poslodavaca, verske zajednice, medije i sve građane Srbije da se pridruže zajedničkom naporu da se proces pridruživanja ubrza na svim područjima obavljanja zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i svake slobodne društvene aktivnosti.

11. Obavezuje predsednika Narodne skupštine Republike Srbije da raspiše referendum na kom bi građani odlučili o definitivnom obliku političko-ekonomskih integracija.

12. Ova rezolucija i njome utvrđeni pravac, smernice i ciljevi državne politike obavezujući su za sve državne organe, organizacije, javne funkcionere, kao i za medijski javni servis.

13. Ovu Rezoluciju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

U Beogradu, .. septembra 2023. godine

Narodna skupština Republike Srbije

Dr Vladimir Orlić
predsednik

Debata: Za i protiv predloga Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i ustavnih promena

U petak, 24. decembra, sa početkom u 15 časova, Institut za evropske studije i Institut za uporedno pravo organizuju debatu [Opširnije...]

Aleksandre Vučiću, Zorana Mihajlović je ona koja ti radi o glavi!

Ne mogu da odolim a da se ponovo ne okrenem za Zoranom Mihajlović, kao što se okrećem na ulici kad [Opširnije...]

Kako je naprednjak Predrag Petrović iz Bajine Bašte stekao imovinu vrednu pola miliona evra za pet godina rada u državnoj službi?!?!
Preporučujemo:  RT: Ukrajina priprema još jedan raketni napad na civile, upozorava Rusija

Кolaps ili pad sistema EPS-a, koji je nedavno bez struje i grejanja ostavio desetine hiljada domova i delova čitavih gradova, [Opširnije...]

AKO POČNE RAT, TE ZEMLJE ĆE BITI ZBRISANE: Strašno upozorenje beloruskog generala

ZAMENIK državnog sekretara Saveta bezbednosti Belorusije general-major Vladimir Arčakov ocenio je da će u slučaju velikog sukoba u Evropi baltičke [Opširnije...]

Vanredno stanje u San Francisku zbog masovnog predoziranja

Gradonačelnica San Franciska London Brid proglasila je vanredno stanje u gradskoj četvrti Tenderloin, oblasti sa visokim procentom beskućnika i stravično [Opširnije...]

2 thoughts on “PREDLOG REZOLUCIJE O PRIDRUŽIVANJU BRIКS-u

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *