PROČITAJTE SUDBINU SA SVOG DLANA: Linije otkrivaju vaš karakter, emocije i zdravlje

Kris Rajli iz Eseksa je jedan od najuspešnijih vidovnjaka u Velikoj Britaniji, a bavi se proricanjem budućnosti i čitanjem sudbine sa dlana.

Kako kaže, on je svoj dar otkrio sa devet godina, a danas iza sebe ima brojne rasprodate događaje, u kojima pred punim dvoranama uživo demonstrira svoje umeće, a njegove usluge najviše traže poznate i slavne osobe iz sveta TV-a, filma, mode i muzike.

On je otkrio značenja i lokacije najvažnijih linija na dlanu.

Linija života

Linija života uglavnom se odnosi na stanje zdravlja, bolesti i starosti, a mnogo manje na sve ostalo. Ako želimo tačno da saznamo dužinu života, moramo da obratimo pažnju na liniju zdravlja, jer tačka u kojoj se te dve linije seku označava smrt. Životna linija treba da bude dugačka, tanka i duboka, bez nepravilnosti. Tanka linija odaje dug život, dobro zdravlje i životnu snagu. Ako je životna linija kratka, ako se rastvara u mnoge sitne linije, onda je to znak slabog zdravlja. Ako je linija života spojena sa linijom glave, to je znak da odaje opreznost i samostalan duh. Takve su osobe vrlo osetljive. Ako su te dve linije utkane među sobom, uspeh dolazi u pitanje. Mali prostor između ove dve linije vrlo je dobar znak. Takva osoba je slobodna u sprovođenju svojih namera i planova. Takav čovek je ambiciozan i jako aktivan, vrlo je preduzetan. Prekid životne linije na obe ruke znači smrt, prekid na samo jednoj ruci predstavlja opasnu bolest. Široka životna linija označava odlično zdravlje, ali i sklonost ka veneričnim bolestima. Linija koja se penje od linije života prema uzvišici Apolonovog sunca znači slavu koja će se postići vlastitim trudom. Ako se linija života na kraju rasplinjava i ako je spoljni krak duži i deblji od kraka koji obilazi oko Venerinog brega, tada znači da će dotični mnogo putovati i da će umreti van svoga zavičaja. Ako je unutrašnja linija snažnija, tada će se vratiti u svoj zavičaj. Otok u liniji života odaje bolest očiju.

Linija Marsa, iznad linije života, retko se jasno vidi kod svakoga. Isto tako ona se retko kad vidi na obe ruke. A ona je znak dobrog zdravlja i borbene naravi. Kod ratnika ona znači neustrašivost. Linije uticaja su one tanke linije koje se protežu sa unutrašnje strane linije života. Te linije odaju veliko prijateljstvo sa suprotnim polom. Muškarci i žene sa tzv. Venerinim temperamentom imaju mnogo jasnije istaknute linije uticaja nego oni koji nisu u službi svojih osećaja.
Linija glave
Ova linija odnosi se uglavnom na čovekov razum, na njegov duševni razvitak i na sve bolesti koje su u vezi sa mozgom. Po ovoj liniji najbolje se poznaje vrednost i sposobnost ličnosti.

Ako je linija glave dugačka, ako dolazi sa Jupiterovog brega i kada lagano, u početku, dodiruje liniju života, tada je osoba sa takvom linijom glave oštroumna, puna svesnosti, ambiciozna i ima moć vladanja nad drugima. Ovakve su osobe pogodne za odgovorne i odlučujuće položaje. Linija glave koja se ne sastaje sa linijom života odaje neoprezniju osobu, ali ipak sposobnu za upravljanje velikim poslovima. Takve osobe su nestalne, nagle, nasrtljive i ne dopuštaju ničiju stegu. Ako je prostor između linije glave i linije života osetno veći, znači da je osoba nepromišljena, lakoumna, da se upušta u razne sumnjive poduhvate. Ako je taj znak na ženskoj ruci, tad su negativne osobine još izraženije. Kratka veza između linija glave i linije života dobar je znak duševne ravnoteže. Takve su osobe vrlo oprezne, vrlo osetljive i nemaju mnogo pouzdanja u sebe. Ako je linija glave jako povezana sa linijom života i ako se one zagrađuju među sobom, tada će preterana osetljivost takve osobe mnogo smetati njenom uspehu u životu.

Preporučujemo:  Krvava voda teče danima u rečci kraj Smedereva!

Ako linija glave počinje sa unutrašnje strane linije života, tada je osoba svadijiva i samu sebe muči. Ako je linija glave ravna, jasna i jednostavna, onda odaje praktičan razum koji se više raduje materijalnim dobrima nego duhovnim. Ako je u početku ravna, a posle malo kosa, onda odaje ravnotežu između logike i fantazije. Takve su osobe hladnokrvne. Ako se čitava linija savija prema dole, tada znači fantastične okolnosti, ljubav prema književnosti i umetnosti. Jasno ocrtana linija glave znak je pameti i oštroumnosti. Ako je ova linija talasasta, simboliše nestalnost. Mali otoci u liniji glave znače glavobolju. Ako se linija glave ispod Satumovog brega prekida na dva dela, odaje smrt nesrećnim slučajem. Ako se jedan krak ove linije ujedinjuje sa linijom srca, tada životom vlada jedan dubok osećaj, pa takva osoba ostaje slepa za sve razloge razuma.

 

https://vaseljenska.net/2021/12/14/u-hrvatskoj-pocela-vakcinacija-dece-od-pete-godine-protiv-korone/

Linija srca
Kao što smo rekli, linija srca ima tri izvora. Ako počinje na sredini Jupiterovog brega, tada ona odaje osobu uzvišene ljubavi. Što se dalje proteže ova linija prema Jupiterovom prstu, znači ljubomornu narav. Ako je linija srca neobično dugačka i proteže se u poprečnom pravcu od jedne strane ruke do druge, ta je ljubav i ljubomora veća. Ako linija srca počinje između kažiprsta i srednjeg prsta, tada odaje mirnu narav. Osobe sa ovom linijom ne pokazuju otvoreno svoje osećaje, iako je njihova ljubav jaka i duboka. Ma koliko puta njihov idol pao, oni će ga svaki put podići u svom srcu. Ako linija srca počinje na Saturnovom bregu, tada odaje čulnu vrstu ljubavi, egoizam i veliku ljubavnu strastvenost. Svetlocrvena linija srca znači nagao i strasni temperament. Ako je linija srca bleda i široka, odaje ravnodušnost i blaziranost. Ako je linija tanka i blede boje, tada odaje hladnu i neljubaznu osobu. Ako je ta linija puna malih otočića, tada je ljubav praćena nesrećom. Ako se linija srca nalazi dosta blizu linije glave, tada je srce mnogo umešano u stvari razuma. Prekidi u liniji srca znače razočarenje u ljubavi. Račvasta linija srca, koja nastaje na Saturnovom bregu, uvek je znak iskrenog i dobrog srca. Linija srca koja počinje na Jupiterovom bregu odaje sreću u stvarima osećaja. Ako je linija srca pusta i prema vanjskoj strani tanka, tada ona na ženskoj ruci odaje nerotkinju. Ljudi sa takvim znakom vrlo brzo postaju za ženu nesposobni. Ako linija srca izgleda kao da je izbrisana na izvesnim mestima, odaje veliko razočarenje u ljubavi.

Linija sudbine
Ova linija označava uspehe stečene svojim trudom. Početak ove linije može se nalaziti kod ručnog zgloba, na liniji života, na Mesečevom bregu i u sredini dlana. Ako dolazi od linije života, tada otkriva da vlasnik stiče uspeh sopstvenom zaslugom. Kad počinje u blizini ručnog zgloba i gotovo se provlači kroz liniju života, ili linija života nju sputava, tada otkriva da čovek veliki deo života žrtvuje zbog otadžbine i porodičnih veza. Ako se početak sudbine nalazi na ručnom zglobu i ako se ona dalje jasno i ravno produžava prema Saturnovom bregu, to odaje osobu jake individualne sposobnosti. Ako linija sudbine dolazi sa Mesečevog brega, većinom je nesigurna i prevrtljiva, što znači da osoba uvek zavisi od volje drugih ljudi. Ako se izdanci linije sudbine penju ili spuštaju prema bilo kojem bregu osim Saturnovom, onda će osobine tog brega vladati životom. Ako linija sudbine preseca Satumov breg i ide prema Jupiterovom uzvišenju, onda će uspeh na kraju biti tako velik da će moći zadovoljiti najširu častoljubivost. Ako se linija sudbine naglo prekida u liniji života, onda će mnogi planovi propasti pogreškom glave. Ako se sličan slučaj odnosi na liniju srca, onda će se karijera razbiti o ljubav. Ako se linija sudbine prekida, ili ako se sastoji iz manjih delova, to označava materijalno siromaštvo. Odlučan prekid ove linije siguran znak je nesreće i gubitka. Dvostruka linija sudbine dobra je pojava. Ako jedna crta dolazi sa Venerinog, a druga sa Mesečevog brega, to je znak da čovek živi život bogat čudnovatim događajima.

Preporučujemo:  LUŽIČKI SRBI Dve hiljade godina prkose i ne zaboravljaju svoj identitet! (VIDEO)

Linija zdravlja
Ova linija odaje promenjivo zdravstveno stanje sa najvećom osetljivošću. Ove linije nema na mnogim rukama, ali je dobro ako je nema. Ova linija počinje od linije života, prolazi pokraj Mesečevog i Marsovog i završava na Merkurovom bregu. Što je linija zdravlja uočljivija, utoliko je zdravlje slabije. Ako linija zdravlja dodiruje na jednom mestu liniju života, znak je da su to uzroci koji uništavaju život. Ako se od linije zdravlja izdvaja jedan krak i preseca liniju života, a ako je ta linija života na mestu presecanja slaba, tada je to znak smrtne opasnosti. Takva osoba podleći će prvoj bolesti. Ako linija zdravlja nastaje na liniji srca, ispod Merkurovog brega i ako je ona široka na mestu na kom preseca liniju života, znak je slabog rada srca. Ako nokti nemaju polumesec, ili ako su nokti predugački, tada odaje lupanje srca i tešku srčanu bolest. Ako je linija zdravlja vrlo crvena, a nokti vrlo pljosnati i mali, onda je to znak nervnih bolesti koje će loše uticati na srce. Ako je linija zdravlja svetlocrvena sa malim pegicama, odaje sklonost groznici. Ako je linija zdravlja isprepletena i nepravilna, tada odaje bolesti žuči, jetre i bubrega. Ako je linija zdravlja isprekidana, onda odaje bolesti probavnih organa. Ako je ta linija sa mnogim otocima i ako su nokti na ruci dugački, odaje opasnost od plućnih bolesti. Ako se linija zdravlja jasno ističe, to odaje sklonost srčanom udaru, nervnoj groznici…

Linije braka
Linije na dlanu koje se odnose na brak trojake su po mestu na dlanu, i to: linija braka koja počinje sa strane malog prsta i ide na Merkurov breg, Venerin pojas koji počinje između Jupiterovog i Saturnovog brega i Venerin breg pod palcem iznad linije života. Ko želi da dođe do zaključaka koji se odnose na brak, mora pomno da proučava sva tri označena mesta. Ovde moramo da napomenumo i da je lakše proučavati sve ostale linije nego linije braka, jer ima ruka na kojima se ne vidi nijedna od spomenutih linija, mada su njihovi vlasnici proveli život u srećnom ili nesrećnom braku. Ne sme se zaboraviti da se znaci ženidbe kod nekih nalaze u liniji sudbine. To je zato što je kod mnogih brak pitanje karijere ili profita, dok je kod drugih stvar osećaja, a ima i takvih koji se žene da bi promenili život.

Ako se sa ruke uzdižu mnoge fine linijice koje se sjedinjuju sa linijom sudbine, obično je to osoba u čiju se sudbinu drugi mešaju. Ako se jedna od tih linija uticaja jače ističe od drugih linijica, tada će se vreme venčanja u kojemu ona dodiruje liniju sudbine poklapati sa datumom venčanja. Ako linija Apolonovog sunca nastaje u sedištu linije uticaja i linije sudbine, tada znači da će brak biti srećan. Ako se početak linije uticaja nalazi na Mesečevom bregu, pa se naglo spaja sa linijom sudbine, onda je to znak da se brak sklapa po trenutnom raspoloženju.

Preporučujemo:  Intenzivna priprema za invaziju Antihristovih "vanzemaljaca"

Ako je linija venčanja snažnija i dublja od linije sudbine, onda će čovek koji vrši uticaj na bračnog druga imati moć i biće jača Iičnost. Najsrećniji je znak ako se linija uticaja nalazi u blizini linije sudbine i ako se jednostavno proteže u istom smeru. Često nam izgleda kao da linija sudbine popušta ili se menja kad joj se približava linija uticaja. To je znak velike moći koju će imati tuđi uticaj na osobu u tom vremenu. Linija uticaja, koja je na levoj ruci duboka, a na desnoj je uopšte nema, znači da će nam izabranica ili izabranik malo odgovarati na ljubav. Ako se ta linija pojavi na obema rukama, tada je znak ljubavi na obe strane, i to je najsigurniji znak da treba stupiti u brak. Ako se linija uticaja približava liniji sudbine, znak je da ćemo prekinuti dugotrajnu vezu.

Linije uticaja na Merkurovom bregu, gde je linija braka. Linija ženidbe na Merkurovom bregu treba biti ravna i oštra, bez prekida, bez otoka ili bilo kakve nepravilnosti. Ako se ona savije prema liniji srca, znak je da će bračni drug u naponu života umreti. Ako se ta linija savija prema gore, odaje da se čovek neće ženiti. Ako je linija ženidbe jasna i razgovetna, pa od sebe odvaja tanke linijice prema liniji srca, onda to znači jad i brige u braku zbog bolesti bračnog druga. Ako je linija ženidbe rašljasta i ako se kraci te rašlje spuštaju prema sredini te ruke, znači rastavu braka. Ako je linija ženidbe rašljasta i pokrivena sa mnogo malih otoka, označava veliku nesreću u braku. Venerin pojas najčešće se pojavljuje na filozofskoj, umetničkoj ili psihičkoj ruci. Ljudi koji imaju taj znak lako menjaju raspoloženja i osetljivi su. Njih svaka sitnica vređa i uznemiruje. Ako se Venerin pojas proteže sa strane ruke i dolazi u vezu sa linijom venčanja, znak je da će bračnoj sreći brzo doći kraj. Ako Venerin pojas nije isprekidan, odaje histerične sklonosti.

Narukvice: To su one linije koje se nalaze ispod šake. Narukvice se uglavnom odnose na zdravlje. Ako one imaju lepu formu, tada odaju dobro zdravlje, a ispresecane na komadiće odaju bolešljivost. Ako se prva narukvica koja je najbliža šaci penje u dlan u formi luka, tada kod žena označava porođajnu opasnost. Kod muškaraca ta linija odaje veliku osetljivost i slabost donjeg dela tela, piše Moj horoskop.

 

PRATITE NAS  NA FEJSBUKU I TVITERU

 

KORONA VIRUS, TEORIJE ZAVERE I MISTICIZAM: Nostradamusovo navodno proročanstvo o pandemiji Kovida-19

Korona virus obeležio je 2020. godinu, a kao i za mnoge značajne istorijske događaje, pojavila se vest da je Francuz [Opširnije...]

„DRAŠKO MASKIRAN DOLAZI U CIK ZORE KOD TANJE“ Komšije iz Smedereva razvezale jezik: Pevačica im se na ovo stalno žali

Tanja Savić navodno je stavila tačku na ljubavnu romansu sa mladim političarem Draškom Stanivukovićem, međutim komšije iz Smedereva otkrivaju da [Opširnije...]

TESLIN LJUBAVNI TROUGAO: Volela ga žena najboljeg prijatelja

LIČNOST i delo velikog srpskog i svetskog naučnika Nikole Tesle intrigiraju i posle skoro osam decenija od njegove smrti. O [Opširnije...]

SVEKRVA VERICE RAKOČEVIČ OGLASILA SE PRVI PUT: Bila sam u šoku, nisam znala kako mužu da kažem za njihovu vezu!

Ona je potanko ispričala sve o tome kako joj je Veljko saopštio za vezu sa kreatorkom, ali i kako se [Opširnije...]

OD UKOSNICE DO KUĆE: Žena razmenjivala stvari sa ljudima i za godinu dana sebi stvorila NOVI DOM

Demi Skiper, vlasnica popularnog TikTok naloga 'Trade Me Project', napokon je došla do cilja. U maju prošle godine imala je [Opširnije...]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *