Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Novi Vesnik (NoviVesnik.net) je informativni portal. Sledeći opis Uslova korišćenja, u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“, regulišu korišćenje veb-stranica informativnog portala NoviVesnik.net, u daljem tekstu „Novi vesnik“, „Novog vesnika“ ili „veb-stranice Novog vesnika“, kao i bilo koju drugu uslugu i informaciju koja je dostupna našim posetiocima i korisnicima, ovde „Vas/Vašim/Vašoj“, „posetilac/posetiocima ili „korisnik/korisnicima“.

Ovaj dokument Vas pravno obavezuje na naše uslove i odredbe. Molimo Vas da se dobro upoznate sa našim uslovima i odredbama, jer ovaj dokument sadrži sve važne informacije u vezi sa Vašim zakonskim pravima u vezi sa korišćenjem naših veb-stranica i njihovog sadržaja. Korišćenjem portala, posetilac potvrđuje da prihvata ove Uslove korišćenja i obaveze koje iz toga proističu. Novi vesnik zadržava pravo da promeni ove uslove i odredbe po potrebi.

Sav sadržaj sa NoviVesnik.net je u vlasništvu informativnog portala NoviVesnik.net i nijedan posetilac ili korisnik nema pravo da kopira i koristi ove tekstove, slike, grafike, citate, informacije ili bilo koju drugu intelektualnu svojinu u svoje lične ili komercijalne svrhe. Korišćenje bilo kog dela sadržaja sa veb-stranica Novog vesnika, bez prethodne dozvole NoviVesnik.net je najstrože zabranjeno.

Ne dajemo punu garanciju za tačnost, celovitost i prikladnost sadržaja dostupnog na našem informativnom portalu. Novi vesnik zadržava i pravo izmene ili uklanjanja bilo kog dela sadržaja portala, bez prethodne najave.

Politika privatnosti

Kao posetilac ili korisnik veb-stranica Novog vesnika, automatski se slažete i prihvatate Politiku privatnosti zajedno sa Uslovima i odredbama. Ova polisa privatnosti se odnosi na sve veb-stranice sa portala NoviVesnik.net koje prikazuju ili imaju link ka ovoj polisi privatnosti.

Molimo Vas da redovno pregledate ovu polisu privatnosti. Ukoliko imate bilo kakve primedbe na ovu polisu privatnosti, trebali bi odmah da prekinete posetu ovog portala, i svih veb-stranica koje upućuju ka ovoj polisi privatnosti.

Ova polisa privatnosti ne reguliše privatnost u vezi sa aktivnostima koje se obavljaju mimo ovog portala, i drugih sajtova.

Saglasni ste da NoviVesnik.net prikuplja informacije o posetiocima i korisnicima koji pristupaju našem domenu, kao što su ime, sadržaj, informacije o uređaju, podaci o posetiocima i korisnicima, istorija pregledanja, podaci o lokaciji, demografske informacije i sve ostalo što Novi vesnik smatra neophodnim za praćenje saobraćaja.

Veb-stranice Novog vesnika koriste kolačiće na serverima, evidencijua i tehnologije koje automatski prikupljaju sve gore navedene informacije. Pomenuti kolačići su tekstualne datoteke koje pomažu radu portala u prikupljanju informacija u cilju poboljšanja veb-stranica Novog vesnika po Vašoj želji, kao i u cilju zaštite usluga.

Naš portal može sadržati linkove ka drugim sajtovima. NoviVesnik.net nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje koji se mogu naći na tim veb-sajtovima.

Autorska prava

Podaci prikupljeni i objavljeni na veb-stranicama Novog vesnika su u skladu sa međunarodnim zakonom o autorskim pravima, štiteći svu intelektualnu svojinu i zabranjujući njihovu upotrebu na drugim neodobrenim hostovima trećih strana.

Prema tim pravilima, strogo je zabranjeno korišćenje, skladištenje, reprodukcija, prikazivanje, modifikacija, distribucija, prenos ili upotreba sadržaja na bilo koji način bez našeg odobrenja.

Podržavamo pravo da pokrenemo bilo koju pravnu akciju ako se bilo koji sadržaj, materijal ili stavka zaštićena autorskim pravima koristi bez saglasnosti i odobrenja portala NoviVesnik.net.

Kontakt

kontakt@novivesnik.net – Uredništvo